Makten och pengarna. Finansiering och beslutsfattande vid Åbo Akademi, cirka 1960–2000

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Redaktörer: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 199
ISBN: 978-951-765-883-6

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 05:57