Åbo Akademi och samhället: Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918–2018

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Redaktörer: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-883-6


Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 07:01