Designing Tornado Codes as Hyper Codes for Improved Error Correcting Performance

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nybom K, Björkqvist J
Förläggare: IEEE Computer Society Press
Publiceringsår: 2006
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Advanced International Conference on Telecommunications (AICT'06)

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:26