Testing the anniversary reaction: causal effects of bereavement in a nationwide follow-up study from Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Rostila, Jan Saarela, Ichiro Kawachi, Anders Hjern
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: European Journal of Epidemiology
Volym: 30
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 247
eISSN: 1573-7284

Senast uppdaterad 2019-22-09 vid 04:53