ICT Showroom - A Joint Student Project Exhibition and Competition of Three Universities

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jerker Björkqvist, Janne Roslöf, Seppo Virtanen
Publiceringsår: 2009
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 5th International CDIO Conference

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:41