När valet står mellan engelska och svenska

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Wilhelm Barner-Rasmussen
Editors: Tandefelt Marika
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Språk i skola och samhälle
Title of series: Svenskan i Finland - i dag och i går
Number in series: II
Volume number: 2
ISBN: 978-951-583-363-1

Last updated on 2020-01-06 at 03:19