Vad vi tror oss veta. En analys av de bakomliggande argumenten för och emot vigsel av samkönade par i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emma Audas
Redaktörer: Maarit Hytönen
Förlagsort: Finland
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Kirkon tutkimuskeskus
Moderpublikationens namn: Perhe ja avioliitto muutoksessa
Seriens namn: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja
Volym: 127
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 125
ISBN: 978-951-693-369-9
ISSN: 1459-2681


Nyckelord

Avioliitto, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kirkko, kyrka, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Äktenskap

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:24