Ethnicity, Military Service and Male Civic In/Exclusion in Finland, 1918–1928

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Redaktörer: Kathleen Starck, Birgit Sauer
Förlagsort: Newcastle upon Tyne
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Cambridge scholars publishing
Moderpublikationens namn: A Man's World? Political Masculinities in Literature and Culture
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 66
ISBN: 1-4438-5982-6

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:13