Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Editors: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Publication year: 2006
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Framtidens lärare
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 17
ISBN: 952-12-1665-4
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-08-07 at 04:02