Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Redaktörer: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Framtidens lärare
Seriens namn: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 17
ISBN: 952-12-1665-4
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 03:58