Green tides on inter- and subtidal sandy shores: differential impacts on infauna and flatfish

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Quillien N, M. C. Nordström, H. Le Bris, E. Bonsdorff, J. Grall
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of the Marine Biological Association of the UK
Volym: 98
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 699
Artikelns sista sida, sidnummer: 712

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:04