Biodiversity, feeding habits and reproductive strategies of benthic macrofauna in a protected area of the northern Adriatic Sea.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: F. Nasi, R. Auriemma, E. Bonsdorff, T. Cibic, I. F. Aleffi, N. Bettoso, P. Del Negro
Förläggare: National Centre for Marine Research
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Mediterranean Marine Science
Volym: 18
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 292
Artikelns sista sida, sidnummer: 309

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 07:44