Competition for the fish - Fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic mammals and birds

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: S. Hansson, U. Bergström, E. Bonsdorff, T. Härkönen, N. Jepsen, L. Kautsky, K. Lundström, S-G. Lunneryd, M. Ovegård, J. Salmi, D. Sendek, M. Vetemaa
Förläggare: Oxford university press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ICES Journal of Marine Science

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:21