Österbotten och högskolan: Tillbakablickar och utblickar

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Sjöberg
Editors: Gunilla Eklund & Jan Sjöberg
Publication year: 2010
Publisher: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Book title: Att växa till lärare
Title of series: Specialutgåva från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 4
Start page: 119
End page: 138
ISBN: 978-952-12-2389-1
ISSN: 1796-489X

Last updated on 2020-30-09 at 04:11