Etnomusikologian Vuosikirja 29

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meri Kytö, Kim Ramstedt, Heidi Haapoja-Mäkelä
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Suomen etnomusikologinen seura
Volym: 29
ISSN: 0783-6821

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:28