Didaktikens renässans: Lärarutbildningen som en reformator för framtida samhälle och pedagogisk teoribildning

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Sjöberg
Förläggare: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 44
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 442
Artikelns sista sida, sidnummer: 448

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:57