Språkmöten inom undervisningen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Björklund
Redaktörer: Lars-Erik Edlund, Marianne Nordman
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
Moderpublikationens namn: Språkmöten i Västerbotten och Österbotten
Seriens namn: Bottniska studier
Nummer i serien: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 130
Artikelns sista sida, sidnummer: 142
ISBN: 978-951-98972-8-8
ISSN: 0473-8063


Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 06:02