Musik och materialitet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johannes Brusila
Redaktörer: Juha Janhunen
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Sphinx
Förläggare: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Moderpublikationens namn: Sphinx
Volym: 2016-2017
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 74
ISBN: 978-951-653-419-3
ISSN: 0783-5892

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 08:29