Nickelmodifiedlarge poremesoporoussilicas ascatalysts for methanol decomposition

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tanya Tsoncheva, Mika Lindén, Jessica Rosenholm and Christo Minchev
Förläggare: Kluwer Academic Publishers
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Reaction Kinetics and Catalysis Letters
Volym: 86
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 275
Artikelns sista sida, sidnummer: 280

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:26