Joukkotuhonta - Kansallinen rikosoikeus kohtaa kansainvälisen rikoksen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä, Elina Pirjatanniemi
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Haaste
Volym: 9
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 33


Nyckelord

genocide

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 05:55