Principerna för en fotovoltaisk cell samt exempel på pervoskitsolceller

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elisa Vaskikari
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 26

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:29