Länkad data på fältet: från fältdokumentation och rapportering till dokumentationskontinuum

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Huvila Isto
Editors: Löwenborg D
Publication year: 2012
Book title: Proceedings of the CAA-SE conference

Last updated on 2019-17-10 at 03:34

Share link