Länkad data på fältet: från fältdokumentation och rapportering till dokumentationskontinuum

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila Isto
Redaktörer: Löwenborg D
Publiceringsår: 2012
Moderpublikationens namn: Proceedings of the CAA-SE conference

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 03:18