Teologinen Aikakauskirja 3 (2013)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Förläggare: Walter de Gruyter
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
Volym: 126
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 123
Artikelns sista sida, sidnummer: 123

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 06:01