Dialektvariation i Vasa

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viveca Rabb
Redaktörer: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordica Helsingiensia
Förläggare: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Moderpublikationens namn: Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013
Artikelns första sida, sidnummer: 372
Artikelns sista sida, sidnummer: 382
ISBN: 978-951-51-0120-4
eISBN: 978-951-51-0121-1 (PDF)
ISSN: 1795-4428

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:50