Teologinen Aikakauskirja / Teologisk Tidskrift 117,6 (2012)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Förläggare: Walter de Gruyter
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
Volym: 125
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 501
Artikelns sista sida, sidnummer: 502

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:43