Revolution, radikalitet och tid: En jämförelse av den kubanska, iranska och rumänska revolutionen

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecil Lindholm
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 211
ISBN: 978-951-765-877-5
eISBN: 978-951-765-878-2


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:25