Dialogue and Literature

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger D. Sell
Redaktörer: Edda Weigand
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: The Routledge Handbook of Language and Dialogue
Seriens namn: Routledge Handbooks
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 142
ISBN: 9781138808584
eISBN: 9781315750583

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:06