Synchronization in Timed Interactive Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Radu Gramatovici, Luigia Petre, Kaisa Sere, Alin Stefanescu, Gheorghe Stefanescu
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2012

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:47