International Criminal Tribunals and Victims of Crime

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2004
Antal sidor: 241
ISBN: 952-12-1412-0


Nyckelord

international criminal law, victims of crime

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 04:58