Sammanslagning av social- och hälsovård sedd ur ett vårdvetenskapligt prioriterings- och ledarskapsperspektiv

A2 Review article, Literature review, Systematic review


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofia Storfors, Yvonne Näsman
Publication year: 2016
Journal: Hallinnon Tutkimus
Volume number: 35
Issue number: 4
Start page: 321
End page: 327
eISSN: 2343-4309

Last updated on 2020-28-09 at 03:33