Bookreview: José Alvarez, International organisations as lawmakers

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Nordic Journal of International Law

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:04