Kristendomens mångfald. RE 2

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni, Seppo Nyyssönen
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Schildts & Söderströms
Seriens namn: RE för gymnasiet
Nummer i serien: 2
ISBN: 9789515242068


Nyckelord

Religious education

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 02:45