Putting the pieces together: collaborative management of archaeological research data on the web

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila Isto, Uotila Kari
Redaktörer: Uotila K, Mikkola T, Vilkuna A
Förläggare: SKAS
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Suomen keskiajan arkeologian seura
Moderpublikationens namn: Castella Maris Baltici X
Seriens namn: Archaeologia Medii Aevi Finlandiae
Nummer i serien: XVIII
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 217
ISBN: 978-952-67329-3-0
ISSN: 1236-5882

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:57