The Hathi-2 Multiprocessor System

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M Aspnäs M, R. J. R Back, T-E Malén
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Microprocessors and Microsystems
Volym: 14
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 457
Artikelns sista sida, sidnummer: 465
ISSN: 0141-9331

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 05:48