Realizing a Model Driven Engineering Process

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcus Alanen, Johan Lilius, Ivan Porres, Dragos Truscan
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Antal sidor: 27
ISBN: 952-12-1255-1
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 02:47