Från homosocial herrklubb till nyliberalt massuniversitet: Om nostalgiseringen av friheten och gemenskapen vid akademin

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 36


Nyckelord

higher education, New Public Management, nostalgia, university history, university pedagogy

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:42