Needs of a professional, needs of the public

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vatanen I, Lehtonen H, Uotila K
Redaktörer: Börner W, Uhlirtz S
Förläggare: Stadarchäologie Wien
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Stadarchäologie Wien
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Workshop 9: Archäologie und Computer 3.-5. November 2004

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 04:38