Standard eller dialekt? Några nedslag i modern Vasasvenska

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viveca Rabb
Redaktörer: Harry Lönnroth & Liisa Laukkanen
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Vaasan yliopiston julkaisuja
Moderpublikationens namn: Vaasa kieliyhteisönä. Näkökulmia kaksikielisen kaupungin monikielisyyteen = Vasa som språkgemenskap. Perspektiv på den tvåspråkiga stadens flerspråkighet
Seriens namn: Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuskia. Kielitiede
Nummer i serien: 304
Volym: 49
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
ISBN: 978-952-476-588-6
eISBN: 978-952-476-589-3
ISSN: 0788-6691

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 06:47

Dela länk