Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Redaktörer: Marina Lundkvist, Camilla Öhberg
Publiceringsår: 2004
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Det synliga barnet. Praktiska och teoretiska perspektiv på pedagogiken. Festskrift tillägnad Marita Lindahl
Seriens namn: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 141
Artikelns sista sida, sidnummer: 156
ISBN: 952-12-1348-5
ISSN: 1458-7777

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:37