Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Editors: Marina Lundkvist, Camilla Öhberg
Publication year: 2004
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Det synliga barnet. Praktiska och teoretiska perspektiv på pedagogiken. Festskrift tillägnad Marita Lindahl
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 9
Start page: 141
End page: 156
ISBN: 952-12-1348-5
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-27-02 at 06:03