Att växa till lärare

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Redaktörer: Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademi University
Volym: 4
ISBN: 978-952-12-2389-1
ISSN: 1796-489X

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:42