Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1996
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Antal sidor: 295
ISBN: 952-9616-68-6

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:30