Tankar om inlärning. En studie av lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i relation till olika kontexter inom lärarutbildningen

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Myrskog
Förläggare: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Publiceringsår: 1993
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 150


Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 05:34