Tankar om inlärning. En studie av lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i relation till olika kontexter inom lärarutbildningen

G3 Licentiate thesis


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Myrskog
Publisher: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Publication year: 1993
Start page: 1
End page: 150


Last updated on 2019-22-10 at 03:05