Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning : En undersökning av inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog
Publiceringsår: 1997
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 28
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 324
Artikelns sista sida, sidnummer: 333

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:55