Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
eISSN: 0718-0705


Senast uppdaterad 2019-22-11 vid 05:21