Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
Volym: 25
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 400
Artikelns sista sida, sidnummer: 412
eISSN: 1891-5949

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:36