Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Myrskog
Publiceringsår: 1994
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 25
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 483
Artikelns sista sida, sidnummer: 491


Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 04:24