Is bilingualism associated with enhanced executive functioning in adults? A meta-analytic review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Minna Lehtonen, Anna Soveri, Aini Laine, Janica Järvenpää, Angela de Bruin, Jan Antfolk
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Psychological Bulletin
Volym: 144
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 394
Artikelns sista sida, sidnummer: 425


Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:36